Algemene voorwaarden en Privacy verklaring

Voorwaarden

 • Alles wat in mijn praktijk besproken wordt zal hier ook blijven en wordt ook niet door mij met anderen gedeeld, tenzij ik met een collega van gedachte wil wisselen over de te volgen behandeling. Dit zal ik alleen doen na toestemming van de cliënt.
 • Ik zorg voor goede hygiëne en ik verwacht dat ook van mijn cliënten.
 • Ik behandel alleen op afspraak.
 • Betaling is contant of via bank-app.
 • Kosteloos annuleren kan tot 24 uur voor de gemaakte afspraak.
 • Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen of niet op tijd geannuleerd wordt  dient deze toch betaald te worden.
 • Ik stel mij niet aansprakelijk voor schade en/of letsel door het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke- of geestelijke aandoeningen, blessures of medicijngebruik.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 • Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! verplicht zich, in overeenstemming met de AVG, tot geheimhouding van het persoonlijke dossier en alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft gedeeld met Praktijk Inez Lichaam en geest in balans! Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.
 • Praktijk Inez Lichaam en geest in balans! gebruikt haar cliëntgegevens alleen voor:
 • Het verzetten van afspraken, informatie die voor de cliënt van belang kan zijn of om financiële redenen;
 • Persoonlijk contact;
 • Het versturen van facturen;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het versturen van uitnodigingen van Praktijk Inez Lichaam en geest in balans!
 • Praktijk Inez Lichaam en geest in balans! gebruikt haar gegevens niet voor:
 • Verkoop van adresgegevens aan derden;
 •  Het versturen van spam.
 •  Praktijk Inez Lichaam en geest in balans! draagt er zorg voor dat:
 •  Cliëntengegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden;
 • Op verzoek van de cliënt alle betreffende gegevens van deze cliënt onmiddellijk vernietigd zullen worden.
 • De eigenaar van Praktijk Inez Lichaam en geest in balans! is de enige die deze gegevens kan inzien en gebruiken.
 • Praktijk Inez Lichaam en geest in balans! zal nooit zonder uw toestemming  gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.
 • De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak, Praktijk Inez Lichaam en geest in balans! verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Zie ook het GAT geschillenreglement en het GAT tuchtreglement middels onderstaande link:

Hier vind je het GAT registratie bewijs

Hier vind je de algemene voorwaarden

http://www.catcollectief.nl